Pohjois-Karjalan Parkinsonyhdistys ry


Yhdistys perustettiin 28.4.2001 nimellä Joensuun Parkinson-yhdistys ry. Yhdistyksen nimi vaihtui sääntömuutoksessa 14.5.2019.


Toimialueena on Pohjois-Karjalan maakunta, yhdistys on Parkinsonliiton jäsenyhdistys.

Jäsenkunnasta suurin osa sairastaa Parkinsonin tautia, mukana on myös dystoniaa sairastavia, sairastavien omaisia ja muuten kiinnostuneita sekä kannatusjäseniä.
Jäseniä yhdistyksessä on lähes 240.

Toiminnan tarkoituksena on edistää vertaistukea ja virkistystä, kuntoutusta ja kuntoliikuntaa sekä lisätä sairastavien, heidän omaistensa ja ns. suuren yleisön tietoa em. sairauksista.

Toimintamme rahoitus koostuu jäsenmaksutuloista sekä Parkinsonliiton kautta haettavasta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksesta ja Joensuun kaupungin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Lisäksi meillä on pienimuotoista omaa varainhankintaa.


Toimintamuodot

Keskeinen toiminta on vertaistuki, joka toteutuu jäsenten kokoontuessa yhteisiin tilaisuuksiin, joista esimerkkinä seuraava luettelo

Virkistystapahtumat, retket ja tuetut kuntolomat

  • Liikuntaryhmät ja liikuntatiedotus
  • Kuukausittaiset jäsentapaamiset
  • Luennot ja koulutustapahtumat
  • Tiedotustoiminta
  • Osallistuminen Parkinsonliiton tapahtumiin